Tây Du Ký [Tây Du Tề Thiên]

Home Forums Diskusi Lainnya Tây Du Ký [Tây Du Tề Thiên]

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  braydenhendrick 8 months, 4 weeks ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #7576 Reply

  braydenhendrick

  <br> Hai quỷ vâng lệnh ra đi, còn Ngân Giáp truyền giam Tam Tạng, Sa Tăng và con ngựa lại đó. Rút gươm Thất tinh đánh với Sa Tăng. Chúng nó không nói chi hết, ngoắt lũ Ngưu tinh một cái đồn hè áp đánh ba người. Thầy với tôi cũng là người tu hành, lẽ nào lại làm lơ không cứu. Năm ngoái tôi đương ngồi tham thiền, xảy nghe trận gió, có tiếng khóc khan thảm thiêt! Còn đương suy nghĩ, xảy nghe tiếng mõ và lục lạc, coi lại là một tiểu yêu ló ra sau núi đi tuần, tay cầm cờ tay đánh mõ và rung lục lạc! Nếu mình cầm hai báu mà nhảy đi, thì cũng không khó, song e mang tiếng giựt đồ! Bầu nầy coi thì rơm lắm, song chưa chắc là báu hơn . Sao chắc là không báu hơn? Cũng không hơn thua bao nhiêu .<br>

  <br> Độ ngon của Iyona Fuji thì bao đẹp, bao xinh rồi đã thế còn làm tình giỏi, anh em đợi chờ gì nữa, mời anh em cùng đón xem! Ba anh em nó đứng ngoài đường đó. Xin tử có đó chăng? Dùng hai món nào đó? Đến cái lúc mà hắn dùng cái lưỡi nút hết bên dưới thì ôi thôi chẳng thể nào mà tin được vào mắt mình luôn. Vậy xin sư phụ thâu thử coi thể nào? Thâu trời đặng hay sao? Ðừng cho ham ăn thịt, thịt Ðường Tăng ăn chẳng đặng đâu! Rạng ngày Tôn Hành Giả và Sa Tăng đằng vân đến núi . Sa Tăng biết là yêu quái, lấy bữu trượng liền đánh . Non Bồng là cảnh thần tiên . Hiện Nikita đã bị cảnh sát bắt giam để phục vụ cho việc điều tra. Làm việc chăm chỉ và nuôi con để đến một ngày ở tuổi 33, nó leo lên được vị trí Giám đốc. Chẳng hay thầy đặng mấy mươi tuổi?<br>

  <br> Tam Tạng thấy đạo sĩ tuổi già, liền xuống ngựa đỡ dậy. Nói rồi hóa ra một thầy đạo sĩ già quá. Chúng tôi chiêm bao thấy một ông già xưng là Thái Bạch Kim Tinh, có nói diện mạo Tôn Hành Giả, nên chúng tôi biết . Tôn ngộ Không nhắm phỏng, đường dài mấy mươi dặm mà cùng! phim sec vụng trộm sex bố chồng nàng dâu ông bố cường tráng thân hình khỏe khoắn như trai đôi mươi. Tôi túng phải kêu bằng ông chú, chịu cho mượn quạt, nó mới xuất hình ra mà lấy quạt đi mất . Trái cầu nhằm mão, rồi lăn vô tay áo của thầy, tôi có can chi mà mắng . Theo ý tôi, trước giết yêu sau cứu thầy, cũng như làm cỏ thì đào rễ . Còn bốn thầy trò trước khi nghe Nữ dịch thừa báo tin nên đồng ra tiếp giá. Ðại vương thứ nhì của chúng tôi đã dằn nó dưới ba hòn núi, sai anh em tôi đem bữu bối mà thâu nó, thầy chẳng trợ lực làm chi. Nay thấy diện mạo thầy rất hung, tôi không dám vịn vai ôm cổ . Bởi bửu bối chiếu hào quang, chắc có kẻ quấy dòm hành đêm nay mới ăn trộm!<br>

  <br> Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy đi cách năm dặm, đã khuất rặng cây thì tính vật con yêu cho rảnh. Tôn Hành Giả ráng sức chạy theo thầy. Hiền đệ bắt còn sót Tôn Hành Giả, dám ăn thịt Tam Tạng đâu? Niệm chú lâm dâm, hòn núi Tu di bay ngang rớt xuống, còn nó liền bay lên; Tôn Hành Giả sợ núi sa nhằm đầu liền né. Vái lạy xong rồi, Tôn Hành Giả mở cửa tháp và cầm đèn. Dầu nặng bao nhiêu Lão Tôn chịu cũng nổi . May trời xuôi gặp sư phụ, xin làm ơn cứu Bần đạo về am, chẳng dám quên ơn nặng . Tôi cám ơn thầy hậu tình. Ai nấy đồng lạy tạ ơn. Triệu quả phụ sai gia tướng khiêng tủ ra, mở cửa rồi Bát Giới nhảy vô, Tôn Hành Giả dắt thầy vào, bảo Triệu quả phụ đóng cửa lại, và dắt buộc con ngựa dựa tủ cho chắc. Quả thiệt Trư Bát Giới, không phải bắt lầm. Miệng nói lầm bầm, chơn chạy không bén gót.<br>

Viewing 1 post (of 1 total)

Balas komentar

Balas komentar: Tây Du Ký [Tây Du Tề Thiên]
Biodata:
Komentar